INTERLAGOS BAILY TE 535

Macho - WHITE DORPER - 23/10/2009

Premiações

Genealogia

  • PAI: Interlagos te brian 054
  • INTERLAGOS BAILY TE 535
  • MÃE: V.p.j. wdoper tei 166-wd
  • Saxon downs 03-127
  • San francesco atis 151w
  • 99-9516
  • Silver springs 02-2176
  • -
  • -